Giờ sinh:
Ngày sinh (DL):
Giới tính:

Ví dụ người sinh 01-02-1993

Nhớ đánh giá bài viết bạn nhé

Tâm sự của lamnguyen

View all posts by lamnguyen →