Giờ sinh:
Ngày sinh (DL):
Giới tính:

Chuyển từ 11 số thành 10 số, giúp không còn bị nhầm lẫn với các sim rác

Nhớ đánh giá bài viết bạn nhé

Tâm sự của lamnguyen

View all posts by lamnguyen →